Adem- en ontspanningstherapie

Adem- en ontspanningstherapie is een methode die u de middelen biedt waarmee u uw eigen spanning bewust kunt worden en kunt regelen.

 

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijkse leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Vaak is het zo dat we na een stressvolle periode, waarin we ‘een tandje hebben bijgezet’ om het te kunnen volhouden, op een hoger niveau van spanning blijven functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben.

 

We zijn gewend geraakt aan de onnodig verhoogde spanning en zijn vergeten hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en gemakkelijk en vrij te ademen. In eerste instantie hoeft dat niet direct problemen op te leveren. We kunnen dat een hele tijd volhouden. De moeilijkheid zit in het feit, dat we niet goed meer herstellen. Rust en ontspanning zijn nodig om te herstellen van activiteiten en nieuwe energie op te doen. Als dat onvoldoende gebeurt kunnen er allerlei klachten ontstaan, waarvoor niet direct een aanleiding is te vinden.

 

Wat doet Adem- en Ontspanningstherapie?

AOT werkt in op deze onnodige spanning en leert u opnieuw ervaren hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en gemakkelijk te ademen. Het bevordert langs natuurlijke weg een diep ontspannen van het hele lichaam en een gemakkelijke, vrije adembeweging. Verminderen van onnodige spanning leidt tot een verhoging van welbevinden en kwaliteit van leven. U functioneert beter, doordat uw belastbaarheid en stressbestendigheid toeneemt. U wordt zich bewuster van uw lichamelijke en mentale gespannenheid en leert daar beter mee om te gaan.

 

Hoe verloopt een behandeling?

De methode maakt gebruik van adem-, bewegings- en aandachtsinstructies. De instructies zijn eenvoudig en in principe door iedereen uit te voeren. Ze sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. De keuze van de instructies wordt bepaald door uw mogelijkheden en uw reacties op de voorafgaande oefeningen en verloopt niet volgens een vooropgezet schema.

 

In de eerste vier sessies wordt gezocht naar een oefenvorm die een duidelijk waarneembare ontspanning bij u teweeg brengt. U ontdekt ook welke soort ontspanning de methode bij u oplevert. Neemt uw mentale spanning af? Voelt u zich lichamelijk vrijer? Merkt u dat u losser kunt bewegen? Heeft uw ademhaling meer ruimte gekregen? Bent u zich meer bewust geworden van de spanning? Of signaleert u een herstel van energie? De ervaringen die u opdoet tijdens de behandelingen en het oefenen thuis worden besproken. Er vindt een evaluatie plaats waarin gekeken wordt in hoeverre uw problemen het gevolg waren van een te hoge spanning.

 

Wanneer uw problemen niet verminderen of als er geen concrete ontspanningsreactie is opgetreden, dan zijn daar vaak redenen voor. Het verhelderen hiervan is zinvol. Mogelijk is nader onderzoek gewenst of kan er gekozen worden voor een andere passende therapie of begeleiding.  Bij een gunstig effect kan de behandeling, indien gewenst, nog met enkele sessies voortgezet worden.

 

Voor meer informatie zie www.vandixhoornvereniging.nl.

Afspraak maken?

Stuur ons een bericht via het contactformulier of neem contact op via onderstaande gegevens.

 

info@fysiotherapiemuijselaar.nl (010) 471 20 03