Fysiotherapie Muijselaar  
 
De praktijk   Fysiotherapie   Werkwijze   Informatie   Cursussen   Contact   Links
 

Registraties

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig cliënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

De Registerfysiotherapeut

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Beroepsverenigingen

Wij vinden het belangrijk de kwaliteit van ons werk hoog te houden, daarom zijn wij aangesloten bij meerdere beroepsinhoudelijke verenigingen die zich richten op de verschillende specialisaties. Wij voldoen aan kwaliteitscriteria en zijn opgenomen in de verschillende kwaliteitsregisters:


Van Dixhoornvereniging voor Adem-en Ontspanningstherapie

Dit houdt in dat we voor zowel de algemene fysiotherapie als voor de specialisaties:

  • bijscholen;
  • cursussen volgen;
  • deelnemen aan intervisiegroepen;
  • werken volgens landelijke richtlijnen van de beroepsorganisaties;
  • met collega's uit andere praktijken overleggen, en waar nodig doorverwijzen;
  • deelnemen aan IOF-bijeenkomsten (intercollegiaal overleg fysiotherapie);
  • deelnemen aan de klachtenregeling van de beroepsgroep;
  • deelnemen aan HOF-bijeenkomsten (overleg tussen huisartsen en fysiotherapeuten);
  • waar nodig altijd overleggen met huisarts, specialist, psycholoog, andere betrokken disciplines.

Daarnaast overleggen we natuurlijk regelmatig onderling en nemen als dat nodig is behandelingen van elkaar over. Onder 'Links' vindt u verwijzingen naar de websites van de verschillende verenigingen.

Wie zijn wij

 

Missie en Visie

 

Bereikbaarheid

 

Registraties

 

Privacyverklaring