Fysiotherapie Muijselaar  
 
De praktijk   Fysiotherapie   Werkwijze   Informatie   Cursussen   Contact   Links
 

Missie

Mensen helpen (weer) in beweging te komen door het zo optimaal mogelijk laten functioneren van het houdings- en bewegingsapparaat en inspireren tot fysiek en innerlijk bewustzijn middels kwalitatief verantwoorde paramedische zorg.

Visie

Via onze reguliere methodieken en technieken proberen we samen met u aan uw herstel te werken, herstelbelemmerende factoren bewust te worden en, indien mogelijk, op te lossen. Wat uw hulpvraag aan ons is ten aanzien van uw gezondheidsprobleem en daarmee samenhangend disfunctioneren neemt daarbij een centrale en bepalende plaats in binnen ons samenwerkingsverband.
Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust wordt van uw mogelijkheden en grenzen, zodat u weet wat u kunt doen of juist beter kunt laten om op verantwoorde wijze met uw gezondheidsprobleem om te gaan.

Vanuit respect en inschatting van ieders belastbaarheid stimuleren wij zelfmanagement en zelfwerkzaamheid. Dat houdt in dat het aanleren van effectieve oefeningen en het geven van uitleg en advies erg belangrijk is. Hiermee heeft u ook de mogelijkheid om na het afsluiten van de therapie zelf zo veel mogelijk uw gezondheid te onderhouden. Vaak is het nuttig om na het afsluiten van de therapie (weer) meer te gaan te gaan bewegen of te gaan sporten. Wij vinden het belangrijk dat wanneer u meer gaat bewegen/ sporten iets gaat doen wat bij u past. Wij zullen u daarin natuurlijk zonodig begeleiden en adviseren.

Wie zijn wij

 

Missie en Visie

 

Bereikbaarheid

 

Registraties

 

Privacyverklaring